Windows 10 aktualizácie

Windows 10 od verzie 1903 si bude vyhradzovať miesto pre aktualizácie.

Microsoft na svojom blogu oznámil , že od Windows 10 verzie 1903 (April Update) zavedie vyhradené miesto pre aktualizácie, aplikácie, dočasné súbory a systémovú vyrovnávaciu pamäť.

Ako to funguje?

Keď aplikácie a systémové procesy vytvárajú dočasné súbory, tieto súbory sa automaticky umiestnia do vyhradeného úložiska. Tieto dočasné súbory nebudú zaberať voľný užívateľský priestor a bude menej pravdepodobné, že tak urobia, ak sa počet dočasných súborov zvýši a tým zaplní rezerva na to určená. Keďže bol na tento účel vyhradený priestor na disku, vaše zariadenie bude fungovať spoľahlivejšie. Zmyslom úložiska sa automaticky odstránia nepotrebné dočasné súbory, ale ak z nejakého dôvodu vyplníte oblasť rezervy, operačný systém Windows bude naďalej fungovať podľa očakávania, pričom dočasne spotrebuje určitý priestor na disku mimo rezervu.

Koľko môjho úložiska je vyhradené?

V ďalšej veľkej verzii systému Windows (19H1) očakávame, že vyhradené úložisko začne približne na veľkosti 7 GB, avšak množstvo vyhradeného priestoru sa bude časom líšiť podľa toho, ako používate zariadenie. Napríklad dočasné súbory, ktoré dnes spotrebujú vo vašom zariadení všeobecné voľné miesto, môžu v budúcnosti spotrebovať priestor z rezervovaného úložiska. Okrem toho sme v posledných niekoľkých verziách zmenili veľkosť systému Windows pre väčšinu zákazníkov. V závislosti od diagnostických údajov alebo spätnej väzby môžeme v budúcnosti upraviť veľkosť rezervovaného úložiska. Vyhradené úložisko nie je možné odstrániť z operačného systému, ale môžete obmedziť rezervovaný priestor.

Testovanie vyhradeného úložiska

Táto funkcia je k dispozícii operačným systémom Windows 10 Insiders so systémom vo verzií 18298 alebo novším.

Zdroj : Microsoft

Windows 10 aktualizácie