Aktualizácia Windows Defender

Aktualizácia Windows Defender vo Windows 10 a Windows Server 2016 spôsobuje problémy so štartom operačného systému a sťahovaním.

Podľa príspevku od spoločnosti Microsoft problém štartu operačného systému sa vyskytuje iba pri zapnutom zabezpečenom spustení (Secure Boot). Aktualizácia navyše prináša chybu a funkcia AppLocker systému Windows blokuje mnoho sťahovaní.

Rýchla oprava

Problém so zabezpečeným spustením vo verzii 4.18.1901.7

Niektoré zariadenia so systémom Windows 10 a Windows Server 2016 sa nespustia, ak sú zapnuté funkcie Secure Boot.

 1. Reštartujte zariadenie a vstúpte do systém BIOS.
 2. Vypnite funkciu Secure Boot a potom znova spustite zariadenie.
 3. V okne správcu príkazového riadka spustite nasledujúci príkaz:
  „%programdata%\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1901-7\MpCmdRun.exe“ -revertplatform
 4. Počkajte jednu minútu a potom postupujte takto:
  Spusťte sc query windefend a skontrolujte, či je služba Windows Defender spustená.
  Spusťte sc qc windefend a skontrolujte, či binárna cesta Windows Defender už nevedie k verzii 4.18.1901.7.
 5. Reštartujte zariadenie, znova vstúpte do systém BIOS a potom zapnite funkciu Secure Boot.

Oprava AppLocker

Aktualizácia Defender zmenila cestu k aktualizovanému modulu Windows Defender. To spôsobuje blokovanie mnohých sťahovaní aplikáciou AppLocker. Spoločnosť Microsoft odporúča postihnutým systémom prispôsobiť novú cestu k Windows Defender.

Ak chcete vyriešiť tento problém, otvorte Zásady skupiny a potom zmeňte nastavenie na možnosť Povoliť pre nasledujúcu cestu: %OSDrive%\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\* v pravidlách programu AppLocker. Aplikácia AppLocker by potom mala znovu povoliť preberanie.

Zdroj : Microsoft

Aktualizácia Windows Defender